Waarom kiest u voor NieuweHuur


Veel zakelijke huurders betalen meer huur dan op dit moment nodig is.

De huurprijs is tegenwoordig als gevolg van de ontwikkeling in vastgoedland gemiddeld 15- 30% lager dan een aantal jaar geleden. U kunt hier nu van profiteren!

Vastgoedeigenaren weten dit, maar zullen over het algemeen niet zelf met een huurverlagingsvoorstel uw kant op komen. 

Natuurlijk kunt u zelf actie ondernemen en uw verhuurder benaderen met het verzoek uw contract te verbeteren. De verhuurder is vaak een vastgoedprofessional. Hij kent de markt en het spel en is daarmee ruim in het voordeel. 

U kunt uw huurcontract ook laten uitonderhandelen door een specialist.

NieuweHuur.nl is de specialist op dit gebied. Ook wij weten hoe ‘het spel’ gespeeld wordt, kennen de lokale markt en fungeren als buffer tussen u en uw verhuurder. Hierdoor kunnen wij zonder de goede relatie met uw verhuurder uit het oog te verliezen zorgen voor een aanscherping van de contractvoorwaarden.

 

 

huurverlaging tot wel 30 %

Lagere huur

Het verlagen van uw kosten voor uw winkelruimte of kantoorruimte betekent het verhogen van uw concurrentiekracht. Huur is een vaste kostenpost en u wenst juist dit soort kosten laag te houden.  

 

Een nieuwe huur, die lager is dan de huidige huur, is niet het makkelijkste onderwerp om met uw verhuurder te bespreken.  Voor een succesvol gesprek is minimaal kennis van de huurmarkt en mogelijke alternatieven nodig.

NieuweHuur heeft deze kennis en daarbij ruime ervaring om huurafspraken te laten aansluiten bij deze tijd.

NieuweHuur helpt u graag om uw huur opnieuw in te kopen tegen een lagere prijs.

NieuweHuur werkt in de sectoren kantoren, winkels en bedrijfspanden. We doen dat landelijk en het maakt niet uit hoe groot of klein het pand is.

 

 

interessant voor alle ondernemers met een huurcontract

No win no fee

NieuweHuur werkt op basis van No cure no pay. U ontvangt alleen een factuur van ons als wij voor u hebben bespaard.

 

De hoogte van de factuur bedraagt slechts 15% van de te realiseren contractbesparing.

U hoeft er geen tijd in te stoppen en betaalt ons uit de besparing.

Betere voorwaarden

Simultaan aan de lagere huur die wij voor u na streven, beoordelen wij uw huurcontract ook op andere verbeterpunten. Veel huurcontracten, zeker als deze wat ouder zijn, zijn geschreven vanuit de “verhuurdersmarkt” die toen gold.

Momenteel leven we in een “huurdersmarkt” en kunnen artikelen die in het voordeel van de verhuurder zijn geschreven worden aangepast zodat er minimaal gelijkwaardigheid ontstaat.